Pieszo

Zróżnicowane ukształtowanie terenu, bogactwo przyrodnicze i kulturowe zachęca do poznawania Pasma Liwocza i Brzanki oraz jego okolic. Najskuteczniejszą i najprostszą jednocześnie formą aktywnego spędzania czasu jest wędrówka piesza. Może to być niedzielny spacer do Lasu Tuchowskiego, z Czermnej na Liwocz lub na Ostry Kamień, może to być dłuższa wędrówka Pasmem Liwocza i Brzanki lub pomiędzy miejscowościami Ryglice-Żurowa, Jodłówka-Rzepiennik Strzyżewski, Czermna-Jabłonica. Ta forma wypoczynku nie wymaga szczególnych predyspozycji, a jedynie odrobiny chęci.

Koncentracja szlaków pieszych na tym terenie jest duża. Polecamy spacer z Lubaszowej (szlakiem czarnym) na Polanę Morgi i dalej szlakiem żółtym w kierunku Brzanki i Ostrego Kamienia, Gilowej Przełęczy do Liwocza. Ciekawy przebieg ma szlak niebieski, który z Tarnowa przez lasy Trzemeskiej Góry prowadzi przez Tuchów na Brzankę, Rzepiennik Strzyżewski i dalej do Ciężkowic. Interesującym jest szlak „cmentarny”, który obiega Tuchów i zmierza w kierunku Łowczówka po drodze zahaczając o cmentarze z I wojny światowej nr 163, 164, 165, 161, 160, 158, 171 oraz szlak z Czermnej na Liwocz lub z Ryglic do Żurowej.

Dodatkowo wędrować możemy szlakiem pielgrzymkowym św. Jakuba na odcinku Pilzno – Zalasowa – Tuchów – Tarnów – dalej w kierunku Krakowa, ścieżką przyrodniczą po Lesie Tuchowskim lub szlakiem „Wokół Tuchowa”. Najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie z mapą wycieczki odpowiedniej do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wybrane propozycje wycieczek pieszych:
Lubaszowa – Morgi – Bacówka na Brzance – Ostry Kamień – Bistuszowskie Podlesie – Brzanka
Czas przejścia 6 godz.

Czermna – Liwocz – Wisowa – Gilowa – Ostry Kamień – Brzanka
Czas przejścia 9 godz.

Spacer ścieżką edukacyjną po Lesie Tuchowskim
Czas przejścia 1,5 godz.

Spacer ścieżkami przyrodniczymi wokół Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach.
Czas przejścia od 1 do 2 godz.

Ryglice – Żurowskie Podlesie – Żurowa – Skała Borówka.
Czas przejścia 4 godz.

Odcinkami szlaków konnych
Czas przejścia 8 godz.