Żniwa w Paryi już za nami!

Wydarzenie „Żniwa w Paryi – Warsztaty na Szlaku Rzemiosła” rozpoczęły się 9 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00 od przywitania przybyłych gości, omówienia sprzętów i ubiorów.
O godz. 14:00 grupy żniwiarzy wyszły w pole na żniwa, gdzie nastąpiła prezentacja koszenia sierpem i kosą, kręcenia powróseł, odbierania zboża, wiązania snopów, stawiania, wiązania i chocholenia kop, zagrabywania i zazbierywania ścierni ze źdźbeł i kłósek.
W dalszej części prowadzone były zadania konkursowe dla grup złożonych z kosiarza, odbierającej i dzieci robiących powrósła. Oceny prac dokonywali eksperci i gospodarz.
Następnie odbył się zjazd i zejście z pola.
Dalej prowadzone były warsztaty zajęć okołorolniczych na terenie gospodarstwa Paryja: odwiewanie wiejadłem i młynkiem, kręcenie kicorek, kręcenie powrozów, prezentacja pracy kieratu, zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy, warsztaty rękodzieła ludowego.
Wydarzenie zakończyło się występem kapel z Ołpin i Zalasowej.

Zapraszamy do tradycyjnego gospodarstwa Paryja w Ołpinach www.paryja.pogorza.pl

fot. Jakub Nowak