Wystawa czasowa pt. „Pamiątki Rozwadowskich – naszym dziedzictwem”

Pomysł na powstanie tej wystawy zrodził się już kilka lat temu. W tym czasie trwały liczne poszukiwania śladów przeszłości i pamiątek po rodzinie Rozwadowskich. Dzięki niezwykłym zbiegom okoliczności i wspaniałej postawie kilku osób, w tym także z rodziny Rozwadowskich i Theodorowiczów – udało się pozyskać sporo pamiątek rodzinnych związanych z historią naszego miasta oraz pałacu Rozwadowskich. Głównym powodem organizacji tej wystawy w 2014 roku, były przypadające rocznice związane z rodziną Rozwadowskich. Szczególnie ważna, to 70 rocznica śmierci Bronisława Rozwadowskiego ps. Dynamit oraz 15 rocznica śmierci Marii Rozwadowskiej – ostatnich spadkobierców dóbr tuchowskich. Honorowy patronat nad zorganizowaną wystawą objęło Stowarzyszenie Rodziny Jordan Rozwadowskich.
Na wystawie można zobaczyć eksponaty pochodzące zarówno XIX wieku, jak też z początku wieku XX oraz lat 20 i 30 ubiegłego stulecia. Są to między innymi ozdobne poszewki z wyszywanymi monogramami, bogata korespondencja Leona Theodorowicza do żony Janiny, unikatowe pocztówki, stare fotografie, kilim z pałacu Rozwadowskich oraz kopie licznych dokumentów związanych z historią rodu Jordan Rozwadowskich herbu Trąby. Na wystawie jest też zaprezentowanych kilka obrazów oraz kufer podróżny Janiny Theodorowicz. Wszystkie eksponaty zostały opisane i zaprezentowane w ciekawy i przejrzysty sposób w odpowiedniej aranżacji. Wystawa ta nie mogła powstać bez pomocy i życzliwości kilku osób, którym autor wyraża swą głęboką wdzięczność. Jednocześnie z uwagi na jej niezwykły i unikatowy charakter, bezcenny dla historii naszego miasta – serdecznie zachęcamy do zwiedzania tej wyjątkowej i ciekawej ekspozycji !!!

Wystawa tematyczna pt. „Pamiątki Rozwadowskich – naszym dziedzictwem” będzie otwarta od 12 grudnia 2014 do 26 stycznia 2015 roku w Muzeum Miejskim w Tuchowie przy Domu Kultury, ul. Chopina 10.

Kurator wystawy
Tomasz Wantuch