Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej

Zapraszamy na Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej w dniach 23, 25 maja oraz 14,15 czerwca 2014 r.

Tegoroczne Dni Muzyki Chrześcijańskiej w naszej gminie, podobnie jak wiele innych działań w naszym kraju zdominowane będzie przez wydarzenie wyjątkowe w historii współczesnych, jakim jest kanonizacja Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Dla pokolenia, które było świadkiem jego życia –świętego życia – to czas w którym możemy refleksyjnie spojrzeć we własne życie – czy byliśmy w stanie nieco je odmienić pod wpływem Jego słowa, czynu, cierpienia, czy staliśmy się tylko biernymi obserwatorami tych wydarzeń podobnie jak codziennie śledzimy wiadomości i niusy. Dla pokoleń młodszych Jan Paweł II jest już postacią historyczną i będą Go znali tylko z naszego przekazu, więc ważne jest by był to przekaz pełny, prawdziwy i żywy. Trzeba zarażać młodych entuzjazmem wiary, wielką cechą świętego papieża było kroczenie drogą Jezusa, pełną wymagań – ale od siebie. W tym kontekście nasz chrześcijański festiwal stał się również sposobem czynnej postawy wobec wiary, wyzwaniem, które winno wzbogacić nasze wnętrze. Oczekujemy, iż w regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej „Chrześcijaninem Być”, jak co roku, udział weźmie liczna grupa wykonawców nie tylko z terenu naszej gminy, ale i całego regionu. Zawsze gwarantujemy bardzo profesjonalne jury, które ocenia uczestników konkursu i wytycza nowe standardy. Innym wymiarem festiwalowych wydarzeń jest Rajd Papieski, rowerowa wyprawa do miejsc religijnego kultu znajdujących się na terenie naszego pięknego Pogórza. Czekamy na maj, czekamy na Was. Wszelkie informacje i kontakt na naszej stronie internetowej www.kulturaryglice.pl