Obszar

Na dobry początek.
„Z tradycją w przyszłość”.

Stanowiąca centrum administracyjne południowej części regionu tarnowskiego gmina Tuchów, jest swoistym zapleczem dla rozwoju różnych form turystyki. Do najpopularniejszych zalicza się tutaj krótkie, kilkugodzinne wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, również konne, a zimą skitourowe. Przebiegają tutaj liczne szlaki turystyczne, w tym edukacyjna ścieżka po Lesie Tuchowskim, szlak Świętego Jakuba, szlak „Wokół Tuchowa”, szlak niepodległościowy, Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej. Tuchów jest również słynącym w regionie ośrodkiem pielgrzymkowym. Od wieków rokrocznie tysiące osób odwiedzają sanktuarium MB Tuchowskiej. Na terenie gminy znajdują się ciekawe ekspozycje muzealne. Okoliczne lasy obfitują w grzyby, a w gospodarstwach agroturystycznych serwowane są m.in. smalczyk, sery kozie, przetwory domowej roboty, tradycyjnie wypiekany chleb. Wizyta w gminie Tuchów to również obowiązkowa degustacja i zakup kiełbasy tuchowskiej czy miejscowych miodów.

Urząd Miejski: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel. 14 652 51 76, 14 652 52 18
um@tuchow.pl www.tuchow.pl

Na północnych stokach Pasma Brzanki.
„Dobre miejsce na wypoczynek z panoramą możliwości w tle”.

W malowniczym krajobrazie, cichej i gościnnej okolicy Pasma Brzanki znalazła schronienie pełna pogórzańskiego uroku Gmina Ryglice. Okoliczne „działy i doły” zakreślają horyzont tutejszego krajobrazu. W strukturę gminy natura i kultura wkomponowały licznie rozrzucone po terenie atrakcje. Miejsca, które przyjdzie nam tutaj oglądać, będą z pewnością niemałą okazją dla poszukiwaczy
przygód. Dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku miasta, nic nie robiąc, jest oazą spokoju, miejscem wymarzonym, zacisznym. Dobrze rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne, gościnni i przedsiębiorczy ich właściciele, wielka chęć rozwoju oferty turystycznej, liczne społeczne inicjatywy sprawiają, że chce się tutaj przyjeżdżać. Będąc na miejscu, warto skorzystać z miejscowych szlaków turystycznych, w szczególności rowerowych i konnych. Zwiedzając gminę, poznasz historię rabacji galicyjskiej (rzezi galicyjskiej), pierwszej i drugiej wojny światowej i miejsca z tymi wydarzeniami związane.

Urząd Miejski: ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
tel. 14 654 10 19, 14 644 36 35, fax: 14 654 10 54
gmina@ryglice.pl www.ryglice.pl

Z ziemi do gwiazd.
„Do Rzepiennika zawsze po drodze”.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski położona jest w połowie drogi pomiędzy Jasłem, Gorlicami a Tuchowem, Ciężkowicami i Bieczem. Zajmuje obszar płaskich, wydłużonych grzbietów w centralnej części Pogórza Ciężkowickiego. Charakter rolniczy gminy stanowi wyjątkowy walor krajobrazowy okolicy. Nie brakuje tutaj długich łagodnych wzniesień i miejsc widokowych. Zwiedzając okolicę, odnajdziesz miejsca pamięci, ślady pierwszej i drugiej wojny światowej, ciekawą architekturę sakralną, dobrze zachowane stare drewniane chałupy, izby muzealne, liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Nie brakuje tutaj miejsc niezwykłych. Warto zobaczyć cmentarz żydowski – kirkut, miejsce mordu przez hitlerowców 364 mieszkańców wyznania mojżeszowego, wąwozy skalne w okolicznych paryjach. Za sprawą powstającego
obserwatorium, gmina stanie się w niedługiej przyszłości centrum astronomicznym. Już za niedługo w tym miejscu „dosięgniesz gwiazd” i wzbogacisz swoją wiedzę o wszechświecie.

Urząd Gminy: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
tel. 14 653 05 01
rzepiennik@rzepiennik.pl www.rzepiennik.pl

Na granicy dwóch regionów.
„Odrobina dawnych czasów w dniu dzisiejszym”.

Położona na granicy Małopolski i Podkarpacia gmina Szerzyny przez wieki czerpała z bogactwa kulturowego tych dwóch regionów. Położona na ich skraju, zapomniana, po latach ponownie odkrywana przez odwiedzających. Jest coś wyjątkowego w gminie Szerzyny, co sprawia, że chce się tutaj powracać. To krajobraz południowej części Pasma Liwocza i Brzanki, rozrzucone co pewien czas wychodnie na szlaku Skalnej Rzeźby, liczne zabytki kultury materialnej – stare chałupy, gospodarstwa rolne, cmentarze z I wojny światowej, rzemiosło, które przetrwało wieki. Tutaj powędrujesz licznymi szlakami pieszymi, konnymi, rowerowymi. Spotkasz wiele przykładów zabytkowej architektury sakralnej, w tym zarówno gotyckie kościoły drewniane, neogotyckie i neobarokowe, po współczesne – sanktuarium MB Pocieszenia w Czermnej. Ciekawostką na szlaku wycieczki będzie spotkanie z rękodzielnikami, zakup miejscowych produktów regionalnych, np. łyżki żurowskiej czy kufla bednarskiego.

Urząd Gminy: 38-246 Szerzyny 521
tel. 14 651 72 99, 14 651 73 00
szerzyny@zgwrp.org.pl www.szerzyny.pl

Przystanek na trasie wycieczki.
„Tutaj niewinna turystyka przeradza się w winną”.

Położona w malowniczym krajobrazie u zbiegu Białej, Siemiechówki i Rzepianki Gmina Gromnik od setek lat jest przystankiem na trasach komunikacyjnych pomiędzy Bieczem, Krakowem oraz Tarnowem a Grybowem. Jest swoistym – małym centrum komunikacyjnym okolicy. Gmina Gromnik ma coraz więcej argumentów, aby przejeżdżający zatrzymywali się tutaj na dłużej. Zajęcia dla grup szkolnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach, zimowa turystyka na stacji narciarskiej w Siemiechowie, emocjonujące rozgrywki na polu paintball w Gromniku, w niedługiej przyszłości enoturystyka – turystyka winna, zabytki sakralne na Szlaku Architektury Drewnianej i historyczne z pierwszej i drugiej wojny światowej, szerokie panoramy, łagodny, interesujący pogórzański krajobraz zachęcają odwiedzających do coraz większego, turystycznego zainteresowania. Malowniczość tej części Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego podkreśla rolniczy krajobraz okolicy, głębokie doliny rzek i potoków.

Urząd Gminy: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik
tel. 14 651 42 38, 14 651 42 02
ug@gromnik.pl www.gromnik.pl