Najstarszy spichlerz

Spichlerz podworski w Ryglicach datowany na rok 1757 jest najstarszym tego typu obiektem w regionie. Budynek spichlerza wpisywał się w zespół dworsko – parkowy, którego właścicielem w tamtych czasach był hrabia Walenty Ankwicz.

Spichlerz stanowił zaplecze gospodarcze pałacu murowanego a w obrębie zespołu znajdowała się również obora folwarczana z końca XVII w. oraz dwa stawy rybne. Bryła budynku wykonana była z drewna, konstrukcji zrębowej, z murowaną ścianą szczytową od strony południowej, jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona z niezagospodarowanym poddaszem.

Niewątpliwie największą dziś wartość historyczną obiektu oprócz ścian budynku stanowi obramowanie otworu drzwiowego, znajdujące się w północnej części elewacji frontowej, na którym widnieje napis o następującej treści „DIE 21 MAJI ANNO DOMINI 1756”. W roku 1978 spichlerz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-161. Po około 20 latach przekazano go na własność Gminie Ryglice.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku, podjęto próby ratowania tego zabytku. W roku 2010 Urząd Miejski w Ryglicach przygotował projekt renowacji i rekompozycji spichlerza, dzięki któremu otrzymano sporą dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków PROW w ramach programu Leader.


fot. Dariusz Tyrpin / tyrpin.pl

Spichlerz Dworski w Ryglicach został wpisany na Szlak Architektury Drewnianej. Po zasięgnięciu opinii Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji w Krakowie, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o włączeniu Spichlerza na Szlak Architektury Drewnianej. Jest to 252 obiekt na mapie szlaku.

Szlak Architektury Drewnianej to jedyna, tak duża inicjatywa w Europie, której celem jest propagowanie zabytków architektury oraz promowanie kultury i sztuki ludowej wśród młodego pokolenia. Szlak obejmuje 252 obiekty, takie jak: kościoły, cerkwie, dzwonnice, kaplice, spichlerze, chałupy wiejskie i szlacheckie dwory. Prawdziwymi perłami regionu są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO kościoły w Sękowej, Binarowej, Lipnicy Murowanej i Dębnie Podhalańskim.

[mapsmarker marker=”30″]

Kontakt

Zachęcamy do rezerwacji terminów zwiedzania spichlerza osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ryglicach (pokój nr 4) lub telefonicznie pod nr telefonu 14 644 36 35.

Regulamin zwiedzania