Jej wysokość Brzanka

Pod koniec kwietnia 2014 r. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało unikalną publikację dotyczącą Pasma Brzanki i okolic pt. „Jej wysokość Brzanka”. Profesjonalny przewodnik, którego autorem jest specjalista od tego regionu – Piotr Firlej, daje możliwość poznania Pasma Brzanki w ciekawy i innowacyjny sposób.

W pierwszych rozdziałach przewodnika zamieszczam artykuły, które mają charakter wprowadzający i ogólny. Dalej szczegółowość zagadnień staje się coraz większa, aż wreszcie pojawiają się gotowe do zastosowania propozycje wycieczek i niezbędna w czasie wyjazdu baza turystyczna. – wyjaśnia Piotr Firlej, autor przewodnika.

Przewodnik „Jej wysokość Brzanka” obejmuje obszar Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju tj. gminy: Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów. Centralnym punktem tego obszaru, widocznym niemalże z każdego miejsca jest Brzanka (536 m n.p.m.).

Treść przewodnika przygotowana została w przystępny sposób, poruszając niemalże każdą tematykę związaną z tym obszarem. Znajdziemy w nim m.in. informacje na temat uwarunkowań geograficznych, opisy krajobrazu, form przyrody, początków osadnictwa i wydarzeń historycznych na przestrzeni wieków. Następnie autor proponuje wycieczki geoturystyczne, krajobrazowe, śladami I i II wojny światowej, szlakiem rzemiosła, produktów regionalnych, legend, architektury sakralnej i kamiennej, szlakiem tego co już nie istnieje, szlakiem winnic, a nawet śladami gwiazd. Przewodnik urozmaicony jest wieloma atrakcyjnymi fotografiami oraz szczegółowymi mapami.

Przewodnik dostępny jest w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) – nakład ograniczony.

Warto dodać, że Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju prowadzi intensywną działalność wydawniczą. Dotychczas ukazały się książki: Dziedzictwo kulturowe Pogórza, Przewodnik kulinarny po Pogórzu, Mały słownik pogórzański, Ginące zawody Pogórza, a także wiele map, folderów i innych materiałów promocyjnych. Prowadzimy również serwis informacyjny dotyczący naszego regionu: www.pogorze.info – dodaje Wiktor Chrzanowski, dyrektor biura PSR.

Publikacja „Jej wysokość Brzanka” powstała w ramach „Pogórzańskiej Biblioteczki”.

Wydawca: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach działania Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji w ramach PROW 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wydana przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodnik „Jej wysokość Brzanka”

Publikacja „Jej wysokość Brzanka” dostępna jest
w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
w Tuchowie, ul. Chopina 10.