Eko-edukacja

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajduje się na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Polichty w gminie Gromnik (powiat tarnowski) i zlokalizowany jest na terenie użytku ekologicznego „Polichty – Sucha Góra”. Celem Ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych Użytku.

W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Użytku uczestnicy zapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęcia uwrażliwiają ich na otaczająca ich przyrodę, wyrabiają umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczynami i skutkami zanieczyszczeń. Uczą też racjonalnego korzystania z przyrody.

Ośrodek przeznaczony jest przede wszystkim do celów dydaktycznych. Na jego wyposażeniu znajdują się pomoce naukowe w postaci zbiorów zielnikowych, entomologicznych, geologicznych oraz szeregu urządzeń i przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska. Ponadto Ośrodek dysponuje 24 miejscami noclegowymi, salą dydaktyczną, kuchnią turystyczną, zapleczem sanitarnym i zadaszonym miejscem przeznaczonym na rozpalanie grilla.

Na terenie Użytku wytyczona została ścieżka przyrodnicza o długości 1700 m i składająca się z 10 przystanków. Na trasie ścieżki obserwować można różne typy ekosystemów takich jak: łąka, las, staw (ekosystem wodny) oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Największą atrakcją jest z pewnością staw. Jest to dawny zbiornik przeciwpożarowy, który z czasem pokryty został zbiorowiskami roślinnymi, które stworzyły doskonałe warunki dla bytowania zwierząt wodnych i wodno – lądowych takich jak płazy (żaby, ropuchy, kumaki, traszki), gady (zaskroniec), mięczaki (błotniarka stawowa, zatoczek rogowy), oraz szereg owadów (pływak żółtobrzeżek, nartnik, ważki).

Z uwagi na duże zainteresowanie w pobliżu Ośrodka wytyczono kolejne 2 ścieżki „Pod Kurhan” (3 km dł.) i „Na Budzyń” (6,5 km dł.). Pierwszy przystanek ścieżki „Pod Kurhan” zwraca uwagę budowlami poświęconymi ochronie błonkówek. Są to specjalne obiekty zbudowane z 2 rodzajów cegły – które służą za środowisko zastępcze do budowy gniazd. Kolejną atrakcją ścieżki są źródła wód siarczkowych, są to źródła: „Paweł”, „Jacek” oraz „Geologów”. Trzecia i najdłuższa ścieżka „Na Budzyń” jest typową trasa krajobrazową, która umożliwia zapoznanie się z gospodarką leśną, poznać tematykę dokarmiania zwierząt oraz nauczyć się rozpoznawania rodzimych gatunków drzew iglastych. Podziwiać też można charakterystyczne dla regionu kapliczki przydrożne.

Użytek ekologiczny „Polichty – Sucha Góra” jest też doskonałym miejscem na niedzielne rodzinne wypady na „łono” natury.

Źródło: http://www.zpkwm.pl/zespol-parkow/edukacja.html

fot. Wiktor Chrzanowski / www.wiktor.ch, Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej

Kontakt

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Polichty 85
33 – 182 Brzozowa
tel. 14 651 24 65, 14 627 42 72