Dziedzictwo kulturowe


„/…/ aby drogę mierzyć przyszłą,
trzeba-ć koniecznie pomnieć,
skąd się wyszło!

C. K. Norwid

Nie bez powodu przytoczyłem na wstępie te właśnie słowa C.K. Norwida. Niniejsza publikacja bowiem odnosi się do programu nazwanego „Korzenie przyszłości Pogórza”, realizowanego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Nazwa realizowanego programu wskazuje na potrzebę szukania – obrazowo rzecz ujmując – pomostu „między dawnymi i młodszymi laty”, między przeszłością a przyszłością, pokazania, że to, co się tu, na Pogórzu, przedsiębierze, mając na uwadze przyszłość, zakorzenione jest w przeszłości tego regionu, do niej nawiązuje. A przeszłość ta jest bogata.
W tej publikacji sięgniemy do niektórych jej elementów: nazewnictwa terenowego, legend i tradycji.

Józef Kozioł

Publikacja Dziedzictwo kulturowe Pogórza powstała w ramach „Pogórzańskiej Biblioteczki”.
Autorem przewodnika jest zespół redakcyjny pod kierunkiem Józefa Kozioła, Piotra Firleja.

Wydawca: Publikację opracowano w ramach projektu „Korzenie przyszłości Pogórza” Pilotażowy Program Leader+.

Dziedzictwo kulturowe Pogórza

Nakład publikacji został wyczerpany. Dostępna jest jedynie wersja elektroniczna.

Pobierz wersję PDF – kliknij tutaj! (4,5 MB)