Zabytki


Strona w budowie.


Spichlerz dworski w Ryglicach został wybudowany w 1756 roku. Jest to drewniany, parterowy obiekt wzniesiony w konstrukcji zrębowej na planie wydłużonego prostokąta z pomostem drewnianym wzdłuż ściany frontowej. Obiekt ten jest wpisany w rejestrze zabytków i uważany jest za jeden z najstarszych obiektów drewnianych na terenie dawnego województwa tarnowskiego.


Położona jest we wschodniej części Jodłówki Tuchowskiej, na granicy z Olszynami i Kołkówką. To unikatowy zabytek – nie spotkamy podobnego w całej Polsce. Do 1840r. kolumna ta pełniła rolę latarni na szlaku handlowym na Węgry. Kiedy Jodłówka została samodzielną parafią, kolumna zmieniła swoje przeznaczenie. Od strony północnej dobudowano do niej drewnianą kaplicę, długą na ok. 6 m i 4 m szeroką. Potem do niej dobudowano z desek jeszcze nawę i dzwonnicę. Obelisk od tego momentu stanowił wieżyczkę niewielkiego kościółka pw. św. Michała Archanioła. Zdjęto ze szczytu latarnię a na jej miejsce wstawiono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Po dojściu do porozumienia między parafianami, zadecydowano o budowie nowego kościoła w środku wsi. Kiedy w 1871r. poświęcono nową świątynię – wtedy przystąpiono do rozbiórki istniejącej przy folwarku kaplicy. Ołtarz, organy, ławki, chorągwie, ornaty przeniesiono ze starego kościoła. Wszystkie dobudowane części rozebrano, pozostał jedynie kamienny obelisk. Staraniem proboszcza ks.. Władysława Chodora i parafian, uratowano zabytek, a mistrz kamieniarski Konstanty Wabno, wykonał w kamieniu figurę Chrystusa Frasobliwego i podjął się prac przy uzupełnianiu ubytków.


W zabytkowym kościele św. Marcina w Gromniku odkryto w latach 70. wbudowany w strukturę barokowego ołtarza, obraz Ostatniej Wieczerzy autorstwa Mistrza z Wójtowej. Obraz wykonany został w 1539r., co świadczy o niesłychanie długotrwałej działalności warsztatu późnogotyckiego na małopolskiej prowincji. Obraz obecnie znajduje się w zbiorach tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego.