Szlaki

Lokalne szlaki turystyczne

1. Trzemeska Góra (403 m) – Las Tuchowski (380 m) – Tuchów (225 m)
Szlak niebieski: 8,5 km – 2 godz.
Ciekawe krajobrazowo przejście z okolic Trzemeskiej Góry poprzez kompleks Tuchowskiego Lasu do centrum Tuchowa. Przy szlaku cmentarze wojskowe nr 163 i 164 z I wojny światowej oraz klasztor i sanktuarium o.o. Redemptorystów.

2. Słona Góra (403 m) – Piotrkowice (280 m) – Łowczów (250 m)
Szlak niebieski: 4,0 km – 1 godz.
Najkrótszy wariant zejścia w dolinę Białej spod szczytu Słonej Góry. Malownicza polana stokowa Słonej Góry ze wspaniałą panoramą Pasma Brzanki. W Piotrkowicach neogotycki kościół Św. Michała Archanioła. W pobliskim Łowczówku cmentarz nr 171 z I wojny światowej – miejsce spoczynku polskich legionistów poległych w grudniu 1914 r.

3. Tuchów (225 m) – Kielanowice (240 m) – Bistuszowa Podlesie (380 m) – Brzanka (536 m)
Szlak niebieski: 8,6 km – 2.15 godz.
Ładna widokowo wycieczka z doliny Białej na wybitny szczyt Brzanki, wiodąca przez tereny Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W Bistuszowej Podlesiu ośrodek jazdy konnej. Na wschód od szczytu schronisko turystyki kwalifikowanej – bacówka (obecnie ogólnodostępny obiekt prywatny). Okolice podszczytowe o wybitnych walorach krajobrazowych.

4. Brzanka (536 m) – Jodłówka Tuchowska (300 m) – Osiedle Granice (365 m)
Szlak niebieski: 4,5 km – 1.45 godz.
Trasa łącząca obszary Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Miejsca walk partyzanckich – 1 batalion 16 pp AK „Barbara”. Z wododziałowego grzbietu pomiędzy dolinami Rostówki i Rzepianki w okolicy Granic wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego.

5. Siedliska (225 m) – Nosalowa (365 m) – dolina Rostówki (260 m) – Polana Morgi (453 m) – Brzanka (536 m)
Szlak żółty: 10,6 km – 3.15 godz.
Urozmaicone terenowo podejście z doliny Białej na Brzankę. Malownicza Polana Morgi. Na stoku Morgów (453 m) klasztor o.o. Redemptorystów. Rozległe panoramy podszczytowe na Beskid Niski, Beskid Wyspowy i Pogórze Rożnowskie.

6. Lubaszowa (235 m) – Polana Morgi (453 m)
Szlak czarny: 3,5 km – 0.50 godz.
Widokowy spacer do klasztoru o.o. Redemptorystów nieopodal szczytu Morgów (453 m). Obok klasztoru i kościoła, źródełko i alpinarium. Przy szlaku prywatna Izba Pamięci (p. St. Derusa) batalionu AK „Barbara”.

7. 650-lecia – wokół Tuchowa
Szlak żółto-czarny

8. Czermna – Liwocz – Wisowa – Gilowa – Ostry Kamień – Brzanka
Czas przejścia 9 godz.

9. Spacer ścieżką edukacyjną po Lesie Tuchowskim
Czas przejścia 1,5 godz.

10. Spacer ścieżkami przyrodniczymi wokół Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach.
Czas przejścia od 1 do 2 godz.

11. Ryglice – Żurowskie Podlesie – Żurowa – Skała Borówka.
Czas przejścia 4 godz.

Droga św. Jakuba Apostoła

Najdłuższy szlak europejski – droga św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege), przeznaczony jest do wędrówek zarówno pielgrzymich jak i turystycznych. Szlak wiedzie m.in. z Tuchowa, Tarnowa, Brzeska czy Wieliczki przez Niemcy, Francję do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Służyć on ma pielgrzymom-turystom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzają Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzić ciekawe miejsca czy poznać nowych ludzi.

Szlaki Św. Jakuba od kilku lat tworzone są również w Polsce. Na tereny Małopolski – w okolice Tarnowa i Tuchowa zawitały wiosną 2009 r. Tradycyjny szlak pątniczy z Tarnowa do Tuchowa przez Łekawkę i Karwodrzę prowadzi wraz z odcinkiem Szlaku Św. Jakuba: Tuchów – Tarnów. Szlak w kierunku z Tuchowa do Tarnowa wyznaczają tabliczki kierunkowe z żółtą muszlą Św. Jakuba. Jest to podstawowy
przebieg Dróg Św. Jakuba – na północ i zachód w kierunku Santiago de Compostela.
Szlak w kierunku z Tarnowa do Tuchowa wyznaczają białe strzałki i kółka. (Jest to kierunek odwrotny do podstawowego kierunku Szlaku Św. Jakuba).

Odcinek Szlaku Św. Jakuba z Tarnowa do Tuchowa
Tarnów – Zawada kościół (4,2 km)
(0,0 km) Z placu Katedry Tarnowskiej przez Rynek, Wielkie Schody i ul. Panny Marii dochodzimy do kościółka MB Szkaplerznej i Starego Cmentarza.
Za cmentarzem przy ul. Tuchowskiej rozpoczyna się szlak niebieski, którym będziemy podążać do Zawady. Mijamy kolejny zabytek architektury drewnianej – kościół Trójcy Przenajświętszej na Terlikówce (0,9 km). Dalej ulicami Zamkową, Tuwima i Alejami Tarnowskich docieramy do południowej obwodnicy miasta (2,7 km). Teraz już stromo i mozolnie terenem częściowo zadrzewionym
osiągamy szczyt Góry Św. Marcina – rozległe widoki (4,2 km).
Kościół św. Marcina pochodzi z XV w. Jest gotycki, drewniany, konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami, kryty gontem. Wewnątrz godne uwagi: polichromia, obraz św. Marcina, figury św. Wojciecha i św. Stanisława, zabytkowe krucyfiksy, łańcuch wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna.

Zawada kościół – Łękawka (4,9 km)
(4,2) Kolejny odcinek prowadzi asfaltem „z górki” przez wieś Zawadę; mijamy trzy kapliczki, skręcamy w prawo za szlakiem żółtym, wychodzimy na rozległe tereny pól uprawnych i długo obniżamy się do wsi Łękawka (9,1 km).

Łękawka – Las Czerwony Dół (2,6 km)
Dotąd szliśmy razem z turystycznym szlakiem żółtym. Opuszczamy szlak, skręcamy w lewo. Z rozdroża za szkołą w Łękawce rozpoczynamy łagodne podejście do lasu Czerwony Dół, a w nim leśnymi drogami do kapliczki św. Jana Nepomucena (11,7 km).

Las Czerwony Dół – Tuchów klasztor (3,9 km)
(11,7 km) Stąd schodzimy do skraju lasu (krzyż), a dalej widokowym terenem do wsi Karwodrza. Tu mijamy zabytkowy dwór (13,4 km), liczne okazy pomnikowych drzew, na końcu główną szosą docieramy do położonego na wzniesieniu – klasztoru NMP w Tuchowie (15,6 km).

Więcej informacji o Drogach Św. Jakuba w Polsce można znaleźć na stronach internetowych:
Drogi Św. Jakuba w Polsce: www.camino.net.pl
Drogi Św. Jakuba w Małopolsce: www.jakub-malopolska.itl.pl
Bractwo Św. Jakuba w Jakubowie: www.bractwoswjakuba.pl

Szlak średniowiecznych miasteczek

Województwo małopolskie jest najciekawszym regionem pod względem krajoznawczym i turystycznym w Polsce. Wynika to z jego położenia na styku Karpat, Kotliny Sandomierskiej oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bogactwo kulturowe i przyrodnicze woj. małopolskiego jest nie do przecenienia. Jednym z elementów krajoznawczych są bardzo ciekawe architektonicznie miasteczka o średniowiecznym rodowodzie. Powstawały one zwykle na prawie magdeburskim co wymagało charakterystycznej organizacji zabudowy. Wokół kwadratowego lub prostokątnego placu (rynku) powstawała zabudowa. Z rynku wybiegały ulice, które łączyły się z ulicami obwodowymi gdyż średniowieczne miasteczka posiadały układ owalnicowy. Zabudowa wokół rynku i wzdłuż wybiegających z niego ulic składała się z domów mieszkalnych oraz obiektów gospodarczych, które umiejscowione były w głębi działki. Domy ustawiano zwykle szczytami do linii zabudowy. Posiadały układ dwutraktowy z wewnętrznymi sieniami przejazdowymi. Ściany w konstrukcji zrębowej, dachy pokryte gontem. Często domy miały mocno wysunięte okapy wsparte słupami. Obecna zabudowa to zwykle domy z XIX w. lub młodsze, niekiedy zdarzają się obiekty z XVIII w. Miasteczka powstawały najczęściej przy warownych grodach.
Na „Szlaku Średniowiecznych Miasteczek Małopolski” znajduje się dwanaście miasteczek i miejscowości: Bobowa, Ciężkowice, Czchów, Dobczyce, Lanckorona, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Stary Sącz, Szczyrzyc, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn. Każda z w/w miejscowości jest oznakowana dwiema tablicami, na których znajduje się nazwa szlaku, nazwa danej miejscowości oraz symbol graficzny identyfikujący szlak.