Punkty widokowe

Ukształtowanie terenu na Pogórzu Ciężkowickim sprzyja dalekim obserwacjom. Na szlakach turystycznych możemy w wielu punktach podziwiać rozległe panoramy, który przy dobrych warunkach atmosferycznych pozwalają zobaczyć nawet Tatry.

10 listopada 2011 r. w dwóch miejscach zostały zamontowane tablice z panoramami turystycznymi: na Furmańcu oraz na wieży widokowej na Brzance w gminie Tuchów.

Tablice, oprócz zdjęć panoramy zawierają także rysunki i opis atrakcji turystycznych. Obie tablice mają wymiary 300×68 cm i są zamontowane na specjalnie przygotowanej konstrukcji.

Panorama z platformy widokowej pod Brzanką w Jodłówce Tuchowskiej, gm. Tuchów

Panorama z Furmańca w Tuchowie, gm. Tuchów

Tablicę na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tuchowie wykonał zespół:
– fotografie – Wiktor Chrzanowski
– opis – Piotra Firleja
– rysunki – Bożena Wojtanowska
– opracowanie graficzne i techniczne – Mirosław Dryla i Marcin Lisak

Panorama z Głobikowej, gm. Dębica
Z końcem czerwca 2013 r. na wieży widokowej w Głobikowej została zamontowana panorama wraz z opisem widocznych z tego miejsca szczytów Pogórza Strzyżowskiego, Pogórza Dynowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Rożnowskiego, Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Tatr. Na panoramie turyści mogą zapoznać się ponadto z 10 atrakcjami turystycznymi w regionie. Zachęcamy do odwiedzin Głobikowej – najwyżej położonej miejscowości w gminie Dębica 452 m n.p.m. Poznaj zalety Głobikowej: www.globikowa.republika.pl Panorama widokowa powstała na zlecenie Urzędu Gminy Dębica.

Panoramy w Bruśniku, gm. Ciężkowice
Już teraz każdy odwiedzający wieżę widokową w Bruśniku dowie się co dokładnie widać z tego miejsca oraz jakie atrakcje skrywa region Pogórza Karpackiego. Zamieszczone tutaj dwie panoramy, obejmują swoim zasięgiem widoki na okolice Ciężkowic, Bobowej, Gorlic, Krosna, Grybowa, Zakliczyna, Tuchowa. Widać z tego miejsca większą część Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego, ponadto Pogórze Wiśnickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Tatry, Beskid Wyspowy.

Strona północna

Strona południowa

Galia górna – gm. Ryglice

Góra Kokocz – gm. Ryglice